صفحه اصلی » آزمایشگاه

آزمایشگاه

آزمایشگاه همکار(اکرودیته) شرکت پارس گرانیت رفسنجان دارنده گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکاردرسال۱۳۹۴ از سازمان استاندارد استان کرمان است که با برخورداری از تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی متخصص و صاحب تجربه در زمینه آزمون انواع سنگ گرانیت مطابق استانداردهای ملی می‌باشد.

 

این آزمایشگاه با استقرار استاندارد  (ISO9001(2008 و  (ISO9001(2015 بر بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت تاکید داشته و هدف اصلی آن کنترل فعالیت آزمایشگاه‌ از دو منظر کیفی و  فنی است. مهم‌ترین دستاورد انطباق یک آزمایشگاه با این استاندارد، اطمینان از صحت نتایج آزمون مربوطه است.

 

این آزمایشگاه علاوه بر انجام آزمون های مورد نیاز و کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری در داخل شرکت، برای سایر تولید کنندگان نیز ارائه سرویس می نماید.

 

 

آزمون هایی که در آزمایشگاه پارس گرانیت رفسنجان برروی محصولات بتنی انجام میشود شامل موارد ذیل میباشد:

 

 

  • آزمون رواداری ابعادی: شامل ابعاد، گونیا بودن، تابیدگی و ضخامت میباشد که برای انجام این آزمون از وسایل و ابزارهایی از قبیل کولیس دیجیتال با دقت ۰.۱ میلیمتر،خط کش فولادی بادقت ۰.۵میلیمتر و فیلر با دقت ۰.۱میلیمتر استفاده می شود..

 

 

  • آزمون مقاومت خمشی و بار شکست

 

 

 

  • آزمون سایش : با استفاده از دستگاه سایش و به روش چرخ پهن انجام میشود.

 

 

 

 

  • آزمون مقاومت در برابر هوازدگی : شامل آزمون جذب آب و یخ زدگی میباشد که در آزمون جذب آب از دستگاه آون جهت خشک کردن نمونه و از دستگاه ترازوی دیجیتال جهت وزن کردن نمونه استفاده میشود و همچنین برای آزمون یخ زدگی از دستگاه فریزر استفاده میشود.

 

 

 

 

  • آزمون مقاومت خمشی جداول بتنی : برای انجام این آزمون از دستگاه جک مقاومت خمشی استفاده میشود.

 

 

 

  • آزمون وضعیت ظاهری سنگ: به وسیله چشم و با مطابق استاندارد۲-۷۵۵ انجام میگیرد